Adil Karaismailoğlu anlattı! 12. Kalkınma Planı’nda ulaşım ve lojistik hedefleri

2024-2028 dönemini kapsayan için mesaideydi.

Genel Kurul’da yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen oylamada, 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabulden önce TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Genel Kurul’a hitap etti.

Karaismailoğlu, plan kapsamındaki Ulaştırma ve Lojistik Alanında Planlanan Hedefler’i anlattı.

“Ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyeli…”

Karaismailoğlu, “12. Kalkınma Planında Ulaştırma ve Lojistik Alanında Planlanan Hedeflerimize göre; Modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi; güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelimizden azami düzeyde faydalanılması amaçlanmıştır.” dedi.

“Sürdürülebilir ulaştırma ağı ve lojistik merkezler tesis edilecektir”

Karaismailoğlu, hedefleri şöyle sıraladı:

• Ulaştırma ve lojistik sektöründe çevresel etkiler ve maliyetler en aza indirilecek enerji verimliliğinin artırılması amacıyla demiryolu ve denizyolu taşımacılığına öncelik verilecek, alternatif finansman yöntemleri geliştirilecek, güvenli, kesintisiz, etkin, bütüncül ve sürdürülebilir ulaştırma ağı ve lojistik merkezler tesis edilecektir.

Çevresel etkilerin en aza indirilmesine yönelik düşük emisyonlu emisyon üretmeyen makina ve ekipmanların kullanımı teşvik edilecek yeşil liman uygulamalarının desteklenmesine devam edilecektir. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sürdürülebilir havacılık yakıtları üretimine ve kullanımına yönelik çalışmalar desteklenecektir.

“Yeşil ve sürdürülebilir yöntemler geliştirilecektir”

• Uygun maliyetli uluslararası finansman kaynaklarının, ulaştırma yatırımlarında etkin kullanılmasına yönelik yenilikçi, yeşil ve sürdürülebilir yöntemler geliştirilecektir.

• Demiryollarında devam eden elektrifikasyon çalışmalarıyla uyumlu olacak şekilde elektrikli çeken ve çekilen araç sayısı artırılacaktır.

• Çevre dostu, yeni nesil deniz ve hava araçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecektir.

• Mevcut karayolu altyapısının etkin kullanılmasına yönelik iyileştirmelere öncelik verilecektir.

“Alternatif yakıtlı araçlar”

• Devam eden demiryolu yatırımlarının termin süresinde tamamlanıp ekonomiye kazandırılması için iş programına göre imalatların tamamlanması sağlanacaktır.

• Tüm ulaşım modlarında, elektrikli veya diğer alternatif yakıtlı araçların kullanımı için altyapı ve teknoloji yatırımları yapılacaktır.

• Akıllı yollar, bağlantılı ve otonom sürüş sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, enerji sönümleyici oto korkuluklar gibi teknolojik çözümlerle seyahat emniyetini, güvenliğini ve ulaşım verimliliğini artıran yapıların kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

• Demiryolu hatlarında yapılan taşımacılığın güvenli, çevre dostu, ekonomik ve verimli hale getirilebilmesi için elektrifikasyon, sinyalizasyon ve leşme altyapısı tamamlanacaktır. İltisak hattı projelerinin yapımına öncelik verilecek yük talebinin yüksek olduğu demiryolu koridorlarında kapasiteler artırılacaktır. Ulaştırma ve lojistik ana planı gerçekleşmeri periyodik olarak raporlanacaktır.

“Çok modlu taşımacılığa uygun yük koridorları”

• Küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ülkemizin içinde bulunduğu ulaştırma koridorlarının etkinliğini ve çeşitliliğini artırma çalışmaları devam edecektir.

• Mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin yük elleçleme kapasitesi ve standartları yükseltilecek, yeni lojistik merkezler çok modlu taşımacılığa uygun yük koridorlarında planlanacaktır.

• Türkiye’nin denizcilikte bölgesel ve kıtasal anlamda aktarma merkezi olmasını teminen ülkemizdeki kıyı tesisleri geliştirilecek, Türk deniz ticaret filosu iyileştirilecektir. Doğu Akdeniz bölgesinde Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin çıkış kapısı olacak, transit yük odaklı, bölgenin gelişmesine ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak bir ana liman inşa edilecektir.

• İstanbul’un uluslararası bir hava kargo ve aktarma merkezi haline gelmesini teminen kargo kapasitesinin daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

• Karayollarında seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin daha da artırılması ve mevcut yol kapasitelerinin verimli kullanılmasını amaçlayan Akıllı Ulaşım Sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

2028 hedefleri

2028 yılına gelindiğinde; 12. Kalkınma Planı çerçevesinde Ulaştırma Sektöründe önümüzdeki 5 seneyi kapsayan hedefler:

• Bugün 2 bin 251 km olan hızlı tren hat uzunluğunu 5 bin 343 km’ye çıkaracağız,

• Karasal yolcu taşımacılığında demiryolunun bu yıl yüzde 6 olan payı 2028 yılında yüzde 7.60’a çıkacak,

• Havalimanları toplam yolcu sayısı 210 milyondan 246 milyona çıkarılacak,

• Bölünmüş yol uzunluğu 29 bin 378 km’den 31 bin 250 km’ye çıkarılacak,

• Otoyol uzunluğu 3 bin 726 km’den 4 bin 330 km’ye çıkarılacak,

• Lojistik performans endeksi sırasında 38’den 25’e çıkmayı hedefledik,

• Karasal Yük Taşımacılığında Demiryolunun Payı yüzde 5 den yüzde 9.0’a çıkarılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x